Saturday, June 20, 2009

piep, piep, piep...vervolg

De gele kuikentjes zijn uit de broedmachine,
eentje heeft het niet gehaald,
Krullevaar is niet zo goedmoedig als Annie,
overdag aanvaarde ze de twee nieuwe niet,
dan maar gewacht tot het donker was...
vanmorgen was alles goed en de twee gele horen erbij.

No comments: