Wednesday, November 12, 2008

een vogeltje

dit liedje leerde mijn vader zaliger in de kleuterschool
toen werd ze nog bewaarschool genoemd.

Een vogeltje liep in de tuin
wiep, wiep, wiep ♪ ♪ ♪
ik huppelde vlug er naar toe,
wiep, wiep, wiep ♪ ♪ ♪
juis wou ik het vragen
"hoe gaat het u zeg"
toen schudde het zijn staartje
en wiep, was het weg.

No comments: