Monday, September 22, 2008

poezieversje

Bloempjes verwelken
scheepjes vergaan,
maar onze vriendschap
blijft altijd bestaan.

No comments: