Thursday, January 28, 2010

jokerseen paar oude jokers,

de eerste heeft een gouden rand,
maar is op de foto niet te herkennen.

No comments: