Monday, October 08, 2007

varkenspootjes

Nog een gedichtje van de lagere school...

Jantje, ga eens aanstonds zien
bij de varkensslachter Stien
of hij varkenspootjes heeft.
VARKENSPOOTJES beste moeder
God bewaart elk mens daarvan
en ook Stien, die goede man.
ga en doe wat ik je zeg
anders zul je mij tot straffen dwingen.
Daar ging Jantje heel bedaard
naar de winkel van de slachter,
denkend, hoe kom ik daarachter.
Stien stond biuten aan de deur
op zijn houten blokken
met een buurmanskind te jokken.
verder stond nu kleine Jan,
Stien zijn voeten aan te staren
maar hij durfde het niet te wagen
naar die pootjes eens te vragen
en bedroeft ging hij naar huis.
Moeder, ik heb niets kunnen zien,
want de varkensslachter Stien
had zijn holle blokken aan.

No comments: