Monday, September 10, 2007

poezieversje

Wees rein als de lelie der lente
want schoon is het beeld der uwer jeugd
't mooiste wat een meisje kan sieren
is eenvoud, zachtheid en deugd.

No comments: